Gimnazjum w Purdzie jest organizatorem Otwartych Gminnych Biegów Przełajowych, które odbywają się pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Do udziału w imprezie, która odbędzie się w Purdzie, 25 czerwca br. (wtorek), przy boisku drużyny KS Purda/ Sportplatz/, od godziny 9.30, zapraszamy wszystkich chętnych sportowców, biegaczy. Zgłoszenia, do 19 czerwca, prosimy nadsyłać pod adresem:  gimpurda@op.pl.

Osoby zgłoszone zostaną podzielone na kategorie biegowe. Oto kategorie i przybliżone godziny startu.
Szkoły podstawowe
1 .Dziewczęta z klas 1-3, bieg na dystansie 200 m, godz. 9.45
2. Chłopcy z klas 1-3, bieg na dystansie 200 m, godz. 10.00
3. Dziewczęta z klas 4-6, bieg na dystansie 400 m, godz.10.15
4. Chłopcy z klas 4-6, bieg na  dystansie 400 m, godz. 10.35
Gimnazjum i starsi
5.Dziewczęta z klas 1-2, bieg na dystansie 800 m, godz. 10.55
6.Chłopcy z klas 1-2, bieg na dystansie 1000 m, godz. 11.15
7.Dziewczęta i kobiety (klasy 3 i starsi), bieg na dystansie 1000 m, godz.11. 35
8.Chłopcy i mężczyźni (klasy 3 i starsi), bieg na dystansie 1200 m, godz. 11.55

Godzina 12.25- zakończenie, wręczenie nagród.

Osoby zgłaszające się do udziału w imprezie powinny mieć potwierdzone aktualne badania lekarskie, w przypadku zgłoszeń szkolnych lista imienna potwierdzona przez lekarza.
Każdy ze startujących bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Organizator zapewnia  wodę i słodycze dla uczestników.
Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w imprezie i oczekujemy na zgłoszenia. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 89 512-22-12.