REGULAMIN MISTRZOSTW POWIATU OLSZTYŃSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ
1. CELE ZAWODÓW
* - popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców powiatu,
* - umożliwienie form czynnego wypoczynku mieszkańcom powiatu,
* - integracja uczestników.
2. TERMIN I MIEJSCIE
* Zawody odbędą się w Klewkach, Nowej Wsi, Starym Olsztynie 13 lipca 2013 r., godzina 11.
3. ORGANIZATORZY
* Gmina Purda
* Rada Sportu Gminy Purda
* Korona Klewki
* Leśnik Nowe Ramuki
* Błękitni Stary Olsztyn
4. UCZESTNICTWO
* W mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny reprezentujące gminę powiatu olsztyńskiego. Zawodnicy powinni być zameldowani w danej gminie. W mistrzostwach mogą również wziąć udział piłkarze zarejestrowani w drużynach poszczególnych gmin.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
* Po zgłoszeniu się drużyn zostanie przeprowadzony podział grup drogą losowania. Kierownicy drużyn otrzymają szczegółowe informacje: harmonogram rozgrywek oraz szczegółowy regulamin.
6. ZGŁOSZENIA
* Termin zgłoszeń do 5 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy Purda lub pod numer telefonu: 510 247 823 (Zdzisław Brodzik).
7. NAGRODY
* Cztery pierwsze drużyny otrzymają puchary, pozostali dyplomy
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu (sprawy sporne).
* organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, obsługę sędziowską i posiłek regeneracyjny