Purda 19, 11-030 Purda
tel. (89) 512-22-23, faks: (89) 512-22-80
e-mail:
ug@purda.pl

Urząd czynny w poniedziałek, środę, czwartek - od 07:30 do 15:30

wtorek - od 7.30 do 17.00

piątek - od 7.30 do 14.00

NIP Gminy Purda: 739-37-56-720

NIP Urzędu Gminy w Purdzie: 739-10-28-844

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Filia w Purdzie, 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001

Kod terytorialny: 2814102

 

Wójt Gminy

Teresa Chrostowska, tel. 89 512 22 23

Zastępca Wójta

Irena Derdoń, tel. 89 512 22 23

Sekretarz

Krzysztof Otulakowski, tel. 89 512 22 23

Skarbnik

Lucyna Balukiewicz, tel. 89 512 21 83, e-mail: l.balukiewicz@purda.pl

Zastępca Skarbnika 

Anna Kowalska, tel. 89 522 89 66, e-mail: a.kowalska@purda.pl

Sekretariat

Joanna Michalonek, tel. 89 512 22 23, e-mail: j.michalonek@purda.pl

Biuro Obsługi Interesanta

Lucyna Kruszyńska, tel. 89 522 89 55, e-mail: l.kruszynska@purda.pl

Zamówienia publiczne

Robert Bąk, tel. 89 522 89 72, e-mail: r.bak@purda.pl

Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza

Anna Gil, tel. 89 522 89 52, e-mail: a.gil@purda.pl

Oświata

Lidia Szych, tel. 89 522 89 70, e-mail: l.szych@purda.pl

Karolina Szubiak-Siarkowska, tel. 89 522 89 70, e-mail: k.szubiak@purda.pl 

Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Agnieszka Wiśniewska, tel. 89 522 89 58, e-mail: a.wisniewska@purda.pl

Promocja i współpraca

Jolanta Weihs, tel. 89 522 89 58, e-mail: j.weihs@purda.pl, promocja@purda.pl

Księgowość

Zofia Reisenberg, tel. 89 522 89 68, e-mail: z.reisenberg@purda.pl

Jolanta Długokęcka, tel. 89 522 89 73, e-mail: j.dlugokecka@purda.pl

Sylwia Jędrzejczyk, tel. 89 522 89 67, e-mail: s.jedrzejczyk@purda.pl

Podatki i opłaty

Elżbieta Borowska, tel. 89 522 89 57, e-mail: e.borowska@purda.pl

Małgorzata Dębowska, tel. 89 522 89 59, e-mail: m.debowska@purda.pl

Lidia Kozłowska, tel. 89 522 89 60, e-mail: l.kozlowska@purda.pl

Agnieszka Dąbkowska, tel. 89 512 24 08, e-mail: a.dabkowska@purda.pl

Beata Turkoć, tel.89 522 89 66, e-mail: b.turkoc@purda.pl

Kadry

Justyna Surowiecka, tel. 89 522 89 64, e-mail: j.surowiecka@purda.pl

Płace

Bożena Wojciechowska, tel. 89 522 89 63, e-mail: b.wojciechowska@purda.pl

Małgorzata Jędrzejewska, tel. 89 522 89 65, e-mail: m.jedrzejewska@purda.pl 

Planowanie przestrzenne

Bożena Gruszewska, tel. 89 522 89 54, e-mail: b.gruszewska@purda.pl

Patryk Żebrowski, tel. 89 522 89 54, e-mail: p.zebrowski@purda.pl

Marta Kercher-Kaczmarek, tel. 89 522 89 69, e-mail: m.kercher@purda.pl 

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo

Grzegorz Krawczak 89 522 89 50, e-mail: g.krawczak@purda.pl

Geodezja 

Martyna Gołaszewska 89 522 89 61, e-mail: m.golaszewska@purda.pl

Gospodarka nieruchomościami

Magdalena Siemieńczuk, tel. 89 522 89 62, e-mail: m.siemienczuk@purda.pl

Danuta Jankowska, tel. 89 522 89 62, e-mail: d.jankowska@purda.pl

Sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Marek Orłowski, tel. 89 512 22 86, e-mail: m.orlowski@purda.ploc@purda.pl 

Budownictwo, drogi, infrastruktura, zamówienia publiczne

Jacek Studniak, tel. 89 512 24 12, e-mail: j.studniak@purda.pl

Katarzyna Hul, tel. 89 512 24 12, e-mail: k.hul@purda.pl

Katarzyna Minojć, 89 512 24 08, e-mail: k.minojc@purda.pl

Archiwum zakładowe

Lucyna Kruszyńska, tel. 89 89 522 89 56, e-mail: l.kruszynska@purda.pl

Obsługa Rady Gminy

Justyna Marchewka, tel. 89 522 89 55, e-mail: j.marchewka@purda.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Teresa Chrostowska Wójt Gminy Purda

Danuta Piątkowska, tel. 89 522 89 52, e-mail: usc@purda.pl

Zastępca kierownika

Justyna Surowiecka