Przypominamy, że od dnia 1.07.2016 r. zmienił się termin płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z góry bez wezwania w okresach miesięcznych do dnia 15-tego każdego miesiąca.

Wpłat można dokonywać:

–   w kasie Urzędu Gminy w Purdzie czynnej  pon. - pt. w godzinach od 8:00 – 14:00,

–   na konto o numerze  29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie Filia w Purdzie,

–   za pośrednictwem inkasenta (sołtys).

 

Uchwała Nr XVI.125.2016 Rady Gminy Purda z dnia 20 maja 2016 r.