Urząd Gminy w Purdzie
Purda 19
11-030 Purda

e-mail: ug@purda.pl

tel. 89 512-22-23
faks: 89 512-22-80


Wójt Gminy

Teresa Chrostowska, tel. 89 512 22 23Zastępca Wójta Gminy

Irena Derdoń, tel. 89 512 22 23


Sekretarz Gminy

Krzysztof Otulakowski, tel. 89 512 22 23

Sekretariat

Joanna Michalonek, tel. 89 512 22 23, e-mail: j.michalonek@purda.pl

Beata Bralewska, tel. 89 522 89 56, e-mail: b.bralewska@purda.pl


Biuro Obsługi Interesanta

Lucyna Kruszyńska, tel. 89 522 89 55, e-mail: l.kruszynska@purda.pl

Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza

Żaneta Czwarnóg, tel. 89 522 89 52, e-mail: z.czwarnog@purda.pl

Patrycja Karpowicz

Anna Gil


Archiwum zakładowe, Informacja publiczna, Alkohole

Iwona Zawadzka, tel. 89 522 89 56, e-mail: i.zawadzka@purda.pl


Obsługa Rady Gminy

Justyna Marchewka, tel. 89 522 89 55, e-mail: j.marchewka@purda.pl


Oświata

Waldemar Czarnota, tel. 89 522 89 53, e-mail: w.czarnota@purda.pl

Karolina Szubiak-Siarkowska, tel. 89 522 89 71, e-mail: k.szubiak@purda.pl

Agnieszka Nosek

Kadry

Anna Studenna, tel. 89 522 89 64, e-mail. a.studenna@purda.pl

Justyna Surowiecka


Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Agnieszka Wiśniewska, tel. 89 522 89 58, e-mail: a.wisniewska@purda.pl


Promocja i współpraca

Jolanta Weihs, tel. 89 522 89 58, e-mail: j.weihs@purda.pl, promocja@purda.pl


Skarbnik

Lucyna Balukiewicz, tel. 89 512 21 83, e-mail: l.balukiewicz@purda.pl

Zastępca Skarbnika

Anna Kowalska, tel. 89 522 89 67, e-mail: a.kowalska@purda.pl


Księgowość

Zofia Reisenberg, tel. 89 522 89 68, e-mail: z.reisenberg@purda.pl

Jolanta Długokęcka, tel. 89 522 89 73, e-mail: j.dlugokecka@purda.pl

Sylwia Jędrzejczyk, tel. 89 522 89 67, e-mail: s.jedrzejczyk@purda.pl


Podatki i opłaty

Elżbieta Borowska, 89 522 89 57, e-mail: e.borowska@purda.pl

Małgorzata Dębowska, tel. 89 522 89 59, e-mail: m.debowska@purda.pl

Lidia Kozłowska, tel. 89 522 89 60, e-mail: l.kozlowska@purda.pl

Agnieszka Dąbkowska, tel. 89 512 24 08, e-mail: a.dabkowska@purda.pl

Beata Turkoć, tel.89 522 89 54, e-mail: b.turkoc@purda.pl

Płace

Bożena Wojciechowska, tel. 89 522 89 63, e-mail: b.wojciechowska@purda.pl

Małgorzata Jędrzejewska, tel. 89 522 89 65, e-mail: m.jedrzejewska@purda.pl

Planowanie przestrzenne

Bożena Gruszewska, tel. 89 522 89 54, e-mail: b.gruszewska@purda.pl

Patryk Żebrowski, tel. 89 522 89 54, e-mail: p.zebrowski@purda.pl

Łukasz Kutryb, tel. 89 522 89 69, e-mail: j.kutryb@purda.pl

Marta Kercher-Kaczmarek


Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo

Grzegorz Krawczak 89 522 89 50, e-mail: g.krawczak@purda.pl


Geodezja

Martyna Gołaszewska 89 522 89 61, e-mail: m.golaszewska@purda.pl


Gospodarka nieruchomościami

Danuta Jankowska, tel. 89 522 89 62, e-mail: d.jankowska@purda.pl

Magdalena Siemieńczuk


Sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe,

Marek Orłowski, tel. 89 512 22 86, e-mail: m.orlowski@purda.pl, oc@purda.pl

 

Zamówienia publiczne

Robert Bąk, tel. 89 522 89 72, e-mail: r.bak@purda.pl


Budownictwo, drogi, infrastruktura, zamówienia publiczne

Jacek Studniak, tel. 89 512 24 12, e-mail: j.studniak@purda.pl

Katarzyna Hul, tel. 89 512 24 12, e-mail: k.hul@purda.pl

Katarzyna Minojć, 89 512 24 08, e-mail: k.minojc@purda.pl

Joanna Leleńska

Karolina Zink


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Teresa Chrostowska Wójt Gminy Purda

Danuta Piątkowska, tel. 89 522 89 52, e-mail: usc@purda.pl


Zastępca kierownika

Justyna Surowiecka