Purdka
Położenie: ok 2 km na południe od Purdy, nad Kośną
Dawna nazwa:  Klein Purden (1939)


Historia
Przywilejem z 26 stycznia 1374 r. kapituła warmińska nadała na prawie pruskim 4 wolne łany wspólnie Prusom Andrzejowi i Piotrowi oraz 5 wolnych łanów Prusowi Kristanowi w istniejącej już osadzie wiejskiej o nazwie Purden. Wspomniani osadnicy otrzymali spore posiadłości (67,16 ha i 83,95 ha), ale nie były to grunty rolne, lecz obszary puszczańskie, a oni sami było pszczelarzami. Prawdopodobnie też inni, wcześniejsi osadnicy w tej wsi byli pszczelarzami. Gdy 10 lat później kapituła założyła niedaleko stąd dużą wieś Purdę, dla odróżnienia obydwu tę zaczęto nazywać Małą Purdą (Klein Purden), a tamtą wpierw Purdą, później Wielką Purdą (Gross Purden). Nazwa w obydwu przypadkach ma rodowód staropruski, pochodzi bowiem od nazwy jeziora Purda (pruskie purda znaczyło zamulone jezioro).
Według danych z 1673 r. w Małej Purdzie (Purden Minor) zamieszkiwało 21 pszczelarzy, w tym strażnik pszczół ze swym sługą. W rejestrze majątkowym w 1773 r., sporządzonym po zaborze Warmii przez Prusy, wymienia się 3 chłopów, którymi byli Andrzej Michałek, Jan Plug i Andrzej Płocik, 3 pszczelarzy – Blacka, Michałka i Boczka, właściciela młyna na rzece Kośnie Szyperskiego (młyn zaliczano wówczas do obszaru Małej Purdy) oraz strażników leśnych, którymi byli wymienieni już Jan Plug i Andrzej Płocik. Według danych z 1785 r. w osadzie były 4 chałupy, w 1820 r. 7 chałup i 47 mieszkańców. W 1870 r. wieś liczyła 75 mieszkańców, a w 1928 r. 136 mieszkańców. W 1935 r. mieszkało w niej 180 katolików przynależnych do parafii w Purdzie.

Purdka Leśna