Mocne strony Gminy Purda

Dobre położenie komunikacyjne

  • Gmina Purda leży przy drodze krajowej nr 53 Olsztyn – Białystok; przez gminę przebiega również ważna droga wojewódzka (kierunek na Warszawę) nr 598 Olsztyn – Zgniłocha;
  • Przez  teren  gminy  przebiega  linia  kolejowa  Olsztyn-Szczytno i funkcjonują dwie stacje  kolejowe: w  Klewkach  i  Marcinkowie. Jest to linia drugorzędna, jednotorowa, niezelektryfikowana;
  • Purda leży w odległości 40 km od regionalnego portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach k. Szczytna.

Biskie sąsiedztwo z dużym ośrodkiem wzrostu, jakim jest Olsztyn

Obszar Gminy Purda od strony północno-zachodniej przylega do granic miasta Olsztyna, postulowanego jako krajowy ośrodek nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i turystyki.

 

Duże zasoby ludzkie do wykorzystania przez potencjalnych inwestorów

Bliskość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czy szkół zawodowych powoduje, że gmina ma dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Współpraca gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Olsztyna

Gmina Purda współpracuje z miastem Olsztyn oraz jej gminami ościennymi w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania miasta Olsztyn (więcej: https://zit.olsztyn.eu/zit/) Celem współpracy jest zapewnienie mobilności na wysokim poziomie, przy nadrzędnym udziale komunikacji zbiorowej, alternatywnych form transportu (takich jak ruch rowerowy i pieszy) oraz przy zachowaniu odpowiednich wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Potencjał turystyczny

Położenie Gminy Purda oraz jej przyroda dają możliwość aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku. Warunki sprzyjają spływom kajakowym, wycieczkom rowerowym i pieszym, uprawianiu żeglarstwa, windsurfingu, hippiki, wędkarstwa, myślistwa. Znaczącym atutem są jeziora: Gim, Serwent, Kośno, Łajs i Purdy oraz atrakcyjny szlak kajakowy „Granica - Sanktuarium” (Łajs, jez. Kośno - rzeka Kośna - Pajtuński Młyn - Patrycki Młyn - Klebark Wielki).

Trasy rowerowe i piesze na terenie gminy są częścią większych szlaków przebiegających przez region. Są to szlaki o różnym stopniu trudności, wyznaczone na lokalnych ścieżkach i drogach gminnych o małym natężeniu ruchu. Większość tras biegnie po terenach leśnych, głównie wokół jezior.

Dużą atrakcją, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów jest kultywowanie tradycji i zwyczajów regionu poprzez organizowanie świąt, zabaw i festynów, które odbywają się corocznie, np.: Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach;  Noc św. Jana w Klebarku Wielkim oraz msza św. Na wodzie; Lato z Gimem w Nowej Kaletce.

Wszelkie informacje dotyczące turystyki aktywnej oraz zabytków w gminie Purda można znaleźć na stronie http://www.purda.pl/cms/21971/dla_turysty