Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 11A
Prezes Jacek Fuksiewicz
Naczelnik Zbigniew Baumann, kontakt: 506-115-006

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Butrynach
Butryny 28A
Prezes Edmund Czarnecki
Naczelnik Jarosław Korgul, kontakt: 512-258-246

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Nowa Wieś 9A

Prezes Kamil Szulc
Naczelnik Krzysztof Kowalski, kontakt: 728-624-205

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie
Purda 12B, 11-030 Purda
Prezes Andrzej Florczak
kontakt: 504-239-414

5. Stowarzyszenie Agroturystyczne „Gmina Purda Zaprasza”
Silice 12, 10-687 Olsztyn
Wiceprezes Tadeusz Iliński

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie
Purda 23
Prezes Katarzyna Wysocka-Pijanowska
kontakt: 89-512-22-12, gimnazjum@purda,pl

7. Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda
Prezes Zdzisław Brodzik
kontakt: 503-498-249

8. Stowarzyszenie Przyjaciół Klebarka Wielkiego „Nasza Wieś”
Klebark Wielki 11A

9. Towarzystwo Przyjaciół Gimu
Nowa Kaletka 26
Prezes Sławomir Chlebus
kontakt: 601-412-870

10. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Klebarku Wielkim LAZARUS
Klebark Wielki 9
Prezes Grażyna Załęska
kontakt: 880-739-982

11. Stowarzyszenie na rzecz Klebarka Małego
Klebark Mały 21A
Prezes Jan Limanowski
kontakt: 89-512-43-34

12. Stowarzyszenie Ekologiczne „Łajs 2000”
Łajs 11B
Prezes Michał Danowski
www.lajs2000.pl; e-mail: biuro@lajs2000.pl

13. Stowarzyszenie Przyrodnicze „Puszcza Ramucka”
Nowy Ramuk 19
Prezes Piotr Różański
kontakt: 89-513-38-10; e-mail: puszczaramucka@gmail.com

14. Stowarzyszenie Kultury i Sportu w Klewkach WIGOR
Klewki 15, 10-687 Olsztyn
Prezes Jolanta Wilga

15. Stowarzyszenie Klub Sportowy Leśnik
Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn

16. Stowarzyszenie Sportowo – Lotnicze Prejłowo
Prejłowo 23, 11-030 Purda
Prezes: Janusz Malinowski

17. Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju”
Klewki 41, 10-687 Olsztyn

18. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda
Purda 12 A, Prezes Danuta Adamowicz
danuta.adamowicz@gmail.com

19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasza Wieś - Naszym Domem"
Nowa Wieś 7
Prezes: Ireneusz Gutowski, e-mail: ireneuszgutowski@gmail.com

20. Stowarzyszenie Wspólnota Prejłowa – Nasza Sprawa
Prejłowo 14B, 11-030 Purda
Prezes Andrzej Domjan, e-mail: wspolnota_prejlowa@wp.pl

21. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Giławy
Gąsiorowo 6, 11-030 Purda

22. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Purdzie
Purda 10
23. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Klewkach
Klewki 15
24. Towarzystwo kultury i Sportu "Korona Klewki"
Klewki 13 D