Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy

Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim

Klebark Wielki 11A
Prezes Jacek Fuksiewicz
Naczelnik Zbigniew Baumann, kontakt: 506-115-006

Ochotnicza Straż Pożarna w Butrynach
Butryny 28A
Prezes Edmund Czarnecki
Naczelnik Jarosław Korgul, kontakt: 512-258-246

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Nowa Wieś 9A

Prezes Kamil Szulc

Naczelnik Krzysztof Kowalski, kontakt: 728-624-205

Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie
Purda 12B, 11-030 Purda
Prezes Andrzej Florczak
kontakt: 504-239-414

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Gmina Purda Zaprasza”
Silice 12, 10-687 Olsztyn
Wiceprezes Tadeusz Iliński

Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda
Prezes Zdzisław Brodzik
kontakt: 503-498-249

Stowarzyszenie Przyjaciół Klebarka Wielkiego „Nasza Wieś”
Klebark Wielki 11A

Towarzystwo Przyjaciół Gimu
Nowa Kaletka 26
Prezes Sławomir Chlebus
kontakt: 601-412-870

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza w Klebarku Wielkim LAZARUS
Klebark Wielki 9
Prezes Grażyna Załęska
kontakt: 880-739-982

Stowarzyszenie na rzecz Klebarka Małego
Klebark Mały 21A
Prezes Jan Limanowski
kontakt: 89-512-43-34

Stowarzyszenie Ekologiczne „Łajs 2000”
Łajs 11B
Prezes Michał Danowski
www.lajs2000.pl; e-mail: biuro@lajs2000.pl

Stowarzyszenie Przyrodnicze „Puszcza Ramucka”
Nowy Ramuk 19
Prezes Piotr Różański
kontakt: 89-513-38-10; e-mail: puszczaramucka@gmail.com

Stowarzyszenie Kultury i Sportu w Klewkach WIGOR
Klewki 15, 10-687 Olsztyn

Stowarzyszenie Klub Sportowy Leśnik

Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn
Towarzystwo Kultury i Sportu "Korona Klewki"
Klewki 13 D

Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju”
Klewki 41, 10-687 Olsztyn

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda
Purda 12 A, Prezes Danuta Adamowicz
danuta.adamowicz@gmail.com

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasza Wieś - Naszym Domem"
Nowa Wieś 7
Prezes: Ireneusz Gutowski, e-mail: ireneuszgutowski@gmail.com

Stowarzyszenie Wspólnota Prejłowa – Nasza Sprawa
Prejłowo 14B, 11-030 Purda
Prezes Andrzej Domjan, e-mail: wspolnota_prejlowa@wp.pl

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Giławy

Gąsiorowo 6, 11-030 Purda

Koło Gospodyń Wiejskich "Jutrzenki", Klewki 

Koło Gospodyń Wiejskich "Nowalijki" , Nowa Wieś

Koło Gospodyń Wiejskich "Szczęściary", Szczęsne

Koło Gospodyń Wiejskich w Kabornie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Purdzie

Purda 10

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Klewkach
Klewki 15