Na terenie Gminy Purda działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP ButrynyOSP "Pomoc Maltańska" Klebark WielkiOSP Purda, OSP Nowa Wieś. Jednostki te funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Są umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Koszty wyposażenia, umundurowania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi Gmina.

Wszystkie gminne jednostki OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP), a trzy jednostki (OSP Butryny, OSP "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, OSP Purda) włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego. 

Telefon alarmowy 998

Ochotnicza Straż Pożarna w Butrynach
Butryny 28A
Naczelnik: Jarosław Korgul, kontakt: 512 258 246
osp.butryny@purda.pl

Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 11A
Naczelnik: Zbigniew Baumann, kontakt: 506 115 006
osp.klebarkwielki@purda.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie
Purda 12B
Prezes: Andrzej Florczak, kontakt: 504 239 414
osp.purda@purda.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Nowa Wieś 9A
Naczelnik: Krzysztof Kowalski, kontakt: 602 219 890
osp.nowawies@purda.pl