Pomoc społeczna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Purda 96B
11-030 Purda
tel. (89) 519 50 50
faks (89) 519-50-60, e-mail: gopspurda@wp.pl

 

Kierownik GOPS - mgr Krystyna Sobótka, tel.  89 519 50 57

Główna księgowa - mgr Lucyna Balukiewicz, tel.  89 519 50 51

Pracownik socjalny – Anna Rogowicz, tel. 89 519 50 54, email: a.rogowicz@purda.pl (Rejon I: Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Klebark Wielki, Klebark Mały, Nerwik, Patryki, Silice, Zaborowo)

Starszy pracownik socjalny – mgr Mariusz Szturo, tel. 89 519 50 56, email: m.szturo@purda.pl  (Rejon II:  Klewki, Linowo, Trękus, Szczęsne, Kaborno, Wygoda)

Specjalista pracy socjalnej – Aneta Czajka, tel. 89 519 50 52, email: a.czajka@purda.pl  (Rejon III: Bałdy, Bałdzki Piec, Bruchwałd, Butryny, Chaberkowo, Kołpaki, Kopanki, Łajs, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Nowy Przykop, Nowy Ramuk, Pokrzywy, Przykop, Rykowiec, Stara Kaletka, Zgniłocha)

Pracownik socjalny- mgr Violetta Waligóra, tel. 89 519 50 56, email: v.waligora@purda.pl  (Rejon IV: Biedówko, Marcinkowo, Pajtuny, Prejłowo, Purda Leśna, Purdka, Stare Olsztyn, Trękusek, Wyrandy, Wojtkowizna)

Pracownik socjalny-  mgr Krystyna Zadworna, tel. 89 519 50 55, email: a.czyz@purda.pl  (Rejon V: Purda, Ostrzeszewo)

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Purdzie- mgr Krystyna Sobótka tel. 89 519 50 57.

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), stypendia, karta dużej rodziny - Inspektor mgr Renata Rybak, tel. 89 519 50 53, email: r.rybak@purda.pl 

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) - Referent mgr Justyna Kulesik, tel. 089 519 50 50,

Fundusz Alimentacyjny, płatnik, składnica akt - Podinspektor Małgorzata Pacek, tel. 89 519 50 58, email: m.pacek@purda.pl 

Aspirant pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, prace społecznie użyteczne- mgr Agnieszka Zygmunt- Aksiuto tel. 89 519 50 58, email: a.aksiuto@purda.pl

Asystent rodziny- Mieczysław Puzio, tel.: 89 519 50 55

Opiekunka- Irena Grossmann