Pomoc społeczna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Purda 96B
11-030 Purda
tel. (89) 519 50 50
faks (89) 519-50-60, e-mail: gopspurda@wp.pl

 

Kierownik GOPS - Piotr Duda, tel.  89 519 50 57

Główna księgowa - Magdalena Heberlein, tel.  89 519 50 51

Pracownik socjalny – Anna Rogowicz (Rejon I: Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Klebark Wielki, Klebark Mały, Nerwik, Patryki, Silice, Zaborowo)- zastępstwo: Krystyna Zadworna: tel. 89 519 50 55

Starszy pracownik socjalny – Mariusz Szturo, tel. 89 519 50 56, email: m.szturo@purda.pl  (Rejon II:  Klewki, Linowo, Trękus, Szczęsne, Kaborno, Wygoda)

Specjalista pracy socjalnej – Aneta Czajka, tel. 89 519 50 52, email: a.czajka@purda.pl  (Rejon III: Bałdy, Bałdzki Piec, Bruchwałd, Butryny, Chaberkowo, Kołpaki, Kopanki, Łajs, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Nowy Przykop, Nowy Ramuk, Pokrzywy, Przykop, Rykowiec, Stara Kaletka, Zgniłocha)

Pracownik socjalny - Violetta Waligóra, tel. 89 519 50 54, email: v.waligora@purda.pl  (Rejon IV: Biedówko, Marcinkowo, Pajtuny, Prejłowo, Purda Leśna, Purdka, Stary Olsztyn, Trękusek, Wyrandy, Wojtkowizna)

Pracownik socjalny - Krystyna Zadworna, tel. 89 519 50 55  (Rejon V: Purda, Ostrzeszewo)

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Purdzie Piotr Duda, tel. 89 519 50 57.

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), Dobry start - referent Justyna Grenda, tel. 89 519 50 53,

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), Dobry start - podinspektor Justyna Kulesik, tel. 89 519 50 50,

Karta Dużej Rodziny, stypendia - Aneta Niedźwiecka, tel. 89 519 50 58

Fundusz Alimentacyjny, płatnik, składnica akt - podinspektor Małgorzata Pacek, tel. 89 519 50 58, email: m.pacek@purda.pl 

Aspirant pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne - Agnieszka Zygmunt-Aksiuto tel. 89 519 50 58, email: a.aksiuto@purda.pl

Asystent rodziny - Mieczysław Puzio, tel.: 89 519 50 55

Animator społeczny - Dorota Czarzasta-Wardyn

Inspektor ochrony danych - Renata Rybak