Sporządzenie aktu zgonu

1. Karta zgonu,
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

Niezwłocznie

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 2012, poz. 1264 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

Uwagi

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
 2. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  a) małżonek lub dzieci zmarłego,
  b) najbliżsi krewni lub powinowaci,
  c) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  d) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  e) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego