Sporządzenie aktu urodzenia

  1. Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (druk zwany „Zgłoszenie urodzenia noworodka”), 
  2. Akt małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa,
  3. Akt urodzenia matki dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa,
  4. Dokument rodzica stwierdzający tożsamość.

Niezwłocznie, jeżeli dokumenty zostaną złożone w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka.

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego