Trasy rowerowe w Gminie Purda

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Purda, Purda

Kategorie: Szlaki turystyczne: Rowerowe

Szlak 35 – czarny
Olsztyn - Ostrzeszewo - Klebark Mały - Klebark Wielki - Silice - Patryki - Prejłowo - Giławy - Gąsiorowo - Rusek Wielki
Długość trasy: 25,5 km.
Przewidywany czas przejazdu: 2:10.
Stopień trudności: łatwy.
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Opis, komentarz: Jedna z tzw. tras tranzytowych, w zamierzeniu mających połączyć szlaki gminne w system regionalny, a ten włączyć w ponadregionalny. W całości wiedzie drogami asfaltowymi. Architektura sakralna.

 

Szlak 36 – czerwony
Olsztyn - Szczęsne - Klewki - Klewki PKP - Kaborno - Nowa Wieś - Kopanki - Łajs – (Małszewo)
Długość trasy: 25,5 km.
Przewidywany czas przejazdu: 2:50.
Stopień trudności: średni.
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Opis, komentarz: Fragment projektowanej trasy międzynarodowej. Łączy Olsztyn, przez gminę Purda, z Małszewem (pow. Szczytno). Na początku bardzo ruchliwą, niebezpieczną trasą Olsztyn - Szczytno, później przez rozległe kompleksy leśne.

Szlak 37 – żółty
Olsztyn - Butryny - Nowa Kaletka – Zgniłocha
Długość trasy: 24 km.
Przewidywany czas przejazdu: 2:00.
Stopień trudności: łatwy.
Stopień pofalowania terenu: trasa płaska.
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Opis, komentarz: Biegnie od Olsztyna na południe, w całości pokrywając się z drogą nr 558. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą nr 58 Olsztynek - Jedwabno.

Szlak 38 – niebieski
Olsztyn - Stary Olsztyn - Linowo - Trękus - Kaborno - Nowa Wieś - Przykop – Butryny
Długość trasy: 27 km.
Przewidywany czas przejazdu: 2:40.
Stopień trudności: średni.
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Opis, komentarz: Trasa niebieska początkowo pokrywa się z trasą żółtą, od miejscowości Klewki PKP do miejscowości Nowa Wieś, pokrywa się z trasą czerwoną.

Szlak 39 – zielony I
Butryny - Nowa Kaletka - Butryny
Długość trasy: 11 km
Przewidywany czas przejazdu: 0:50.
Stopień trudności: średni.
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Opis, komentarz: Okrężna trasa łącząca Butryny z Jeziorem Łańskim. W większości prowadzi przez tereny leśne, ciekawe obiekty przyrodnicze.

Szlak 40 – zielony II
Marcinkowo - Purda - Marcinkowo
Długość trasy: 22 km.
Przewidywany czas przejazdu: 2:45.
Stopień trudności: trudny.
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Opis, komentarz: Okrężna trasa prowadząca z Marcinkowa wokół Jeziora Purdzkiego. Biegnie leśnymi i polnymi drogami. Trudna technicznie, szczególnie po deszczach.

Szlak 41 - żółty-II
Kaborno - Marcinkowo
Długość trasy: 6 km.
Przewidywany czas przejazdu: 0:40.
Stopień trudności: średni.
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Opis, komentarz: Łączy miejscowość Kaborno (szlak czerwony) z miejscowością Marcinkowo (szlak zielony-2).

Szlak 42 – niebieski II
Patryki - Purda - Giławy
Długość trasy: 13,5 km.
Przewidywany czas przejazdu: 2:15.
Stopień trudności: trudny.
Stopień pofalowania terenu: trasa pofalowana.
Znakowanie w terenie: trasa oznakowana.
Opis, komentarz: Łączy szlak czarny (Patryki) ze szlakiem zielonym-2 (Purda), dalej wspólnie ze szlakiem niebieskim do Purdy i do Giław.

Szlak – czerwony II
Szlak rozpoczyna się i kończy w Purdzie. Na początku pokrywa się ze szlakiem zielonym II. W części końcowej pokrywa się ze szlakiem zielonym II i niebieskim II. Długość trasy 10 km.

Szlak 43 – niebieski III
Szlak okrężny wokół jezioro Kośno, rozpoczyna się i kończy w miejscowości Łajs. Zróżnicowany technicznie, 22 km długości.