Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Purda oraz dostawa oleju opałowego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w 2018 r.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24 stycznia 2018

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Purda oraz dostawa oleju opałowego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w 2018 r.

Dostawy
powyżej 30 tys. euro

Procedura

Zapytanie o cenę

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Załączniki:

Oleje_Inf. z art. 86 ust. 5 Pzp [92.61 KB]

Oleje_Ogłoszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty [57.71 KB]