(link otworzy duże zdjęcie)

Zapytanie ofertowe na sporządzenie mpzp

Gmina Purda zaprasza do składania ofert na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie Szczęsne, gmina Purda działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 298/8, 324/3 oraz w obrębie Linowo, gmina Purda działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 14/7, 113/3, 125, 122/2, 76/1, 11/39, 68/1, 115 , 22/2 , 113/4, 72/3, 72/4, 112, 8/61, 22/4, 14/6. Realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2016 r. poz.775 z późn. zm.) zwaną dalej u.p.z.p. oraz przepisami wykonawczymi do u.p.z.p. wraz z niezbędnymi opracowaniami, w tym
w szczególności: opracowaniem fizjograficznym i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego z uwzględnieniem art. 36 u.p.z.p.

Opublikowano: 07 kwietnia 2017 15:07

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1298

Załączniki:

formularz_ofertowy.odt [19.32 KB]

projekt_umowy.pdf [1.76 MB]

zapytanie.pdf [1.59 MB]