(link otworzy duże zdjęcie)

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego z możliwością adaptacji na lokale komunalne w miejscowości Marcinkowo

 

Purda, dnia 5 czerwca 2018 roku

 

Decyzja Wójta Gminy Purda dotycząca wskazania osób do zawarcia umowy najmu

pomieszczeń wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminnego

z możliwością adaptacji na lokale komunalne w miejscowości Marcinkowo


Do tutejszego urzędu wpłynęły cztery wnioski o przydział pomieszczeń, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda z możliwością ich adaptacji na lokale komunalne. Każdy z przedmiotowych wniosków wpłynął w wyznaczonym terminie, tj,. do dnia 30 marca 2018 roku do godz. 15.30, był kompletny, zawierał wymagane załączniki. 
Osobami ubiegającymi się o przedmiotowe pomieszczenia są: pani Katarzyna Skerda, pan Stanisław Spała, pan Jan Hamera, pan Krzysztof Zdunek.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie przeprowadzili wizje terenowe obecnie zajmowanych lokali wnioskodawców z czego zostały sporządzone protokoły i notatki służbowe.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji i zapoznaniu się z sytuacją mieszkaniową, rodzinną i materialną osób ubiegających się o dwa wolne pomieszczenia z możliwością ich adaptacji na lokale komunalne w miejscowości Marcinkowo na terenie gminy Purda, Komisja Mieszkaniowa rozstrzyga o przyznaniu w/w pomieszczeń pani Katarzynie Skerda oraz panu Krzysztofowi Zdunek.  

W terminie 14 dni od daty opublikowania rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej nie wpłynęło żadne odwołanie od rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej.

Mając powyższe na uwadze, przychylam się do rozstrzygnięć Komisji Mieszkaniowej.

 

 

Opublikowano: 05 czerwca 2018 15:07

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 473

Załączniki:

decyzja_marcinkowo.pdf [50.71 KB]