Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Purda, dnia 9 października 2017 roku

 

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 9 października 2017 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego były:

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 25 o powierzchni 0,0792  ha położona w obrębie geodezyjnym Groszkowo o numerze KW OL1O/00135638/9, 

  2. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka gruntu numer 55/4 o powierzchni 0,2734 ha położona w obrębie geodezyjnym Prejłowo o numerze KW OL1O/00010554/4.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu, nie zostało wpłacone żadne wadium.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Opublikowano: 09 października 2017 15:02

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 289

Załączniki:

skan_infrormacji_o_wyniku_przetargu__groszkowo_prejlowo.pdf [35.57 KB]