(link otworzy duże zdjęcie)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy następuje bardzo duża i liczna migracja dzikich ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie przypomina o podjęciu działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy (chów fermowy i przyzagrodowy), do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków oraz utrzymaniu na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw.

Grypa ptaków jest chorobą występującą u ptactwa dzikiego oraz domowego. Chociaż dzikie ptactwo wodne rzadko wykazuje oznaki choroby, to często przenosi wirus grypy do środowiska. Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym drób skutkuje wdrożeniem szeregu procedur mających na celu zwalczenie tej jednostki chorobowej, a także generuje bardzo wysokie koszty oraz ograniczenia w handlu drobiem i produktami pochodzącymi od drobiu. 

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą, w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych. 

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu, stosownie do specyfiki gospodarstwa. PLW w Olsztynie zaleca: 

1. zabezpieczyć słomę oraz inne materiały stosowane do ścielenia obiektów, w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp);

2. przeprowadzać regularny przegląd wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchody dzikich ptaków;

3. eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych); 

4. w miarę możliwości nie tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) a istniejące zabezpieczyć przez dostępem dzikiego ptactwa;

5. nie dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki) jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęściej usuwać opadłe owoce; 

6. w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, wszelką obróbkę upolowanych zwierząt przeprowadzać w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież poddawać właściwym zabiegom higienicznym; 

7. zaopatrzyć gospodarstwo utrzymujące drób w odpowiednie środki biobójcze (niszczące wirus grypy ptaków).

Jednocześnie PLW w Olsztynie przypomina o obowiązującym Rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r, poz. 7221).

Opublikowano: 13 września 2017 11:05

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 223