(link otworzy duże zdjęcie)

Informacja o wynikach przetargu

Purda, dnia 13 kwietnia 2017 roku

 

INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11a w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie) odbył się III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnych:

 

  1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 7 o powierzchni 0,1300 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139448/8,

nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 8 o powierzchni 0,2900 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00153790/4,

nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 15 o powierzchni 0,0900 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00139449/5

– łączna cena wywoławcza wynosiła 67 400,00 zł.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 1 oferenta, gdyż spełniał warunki przetargu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą zostali Pani Monika Pietrulewicz oraz Pan Krzysztof Pietrulewicz, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 68 100,00 zł. Do ceny nabycia nie dolicza się podatku VAT.

 

  1. 2.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 40/17 o powierzchni 0,1350 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Wielki o numerze KW OL1O/00142239/4
    – cena wywoławcza wynosiła 29 700,00 zł.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 1 oferenta, gdyż spełniał warunki przetargu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą zostali Pani Monika Pietrulewicz oraz Pan Krzysztof Pietrulewicz, osiągając najwyższą cenę ostateczną w kwocie: 30 000,00 zł. Do ceny nabycia dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Opublikowano: 13 kwietnia 2017 13:10

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 638

Załączniki:

info_o_przetargu.pdf [401.84 KB]