(link otworzy duże zdjęcie)

Remonty dróg w Gminie Purda.

W związku z interwencją Wójta Gminy Purda - Piotra Płoskiego, w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni na następujących odcinkach:

  1. droga powiatowa 1463N Klewki - Klebark Wielki,
  2. droga powiatowa 1464N Klebark Wielki - Silice,
  3. droga powiatowa 1468N w miejscowości Przykop,
  4. droga powiatowa 1407N od miejscowości Nowa Wieś do skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Nowy Ramuk
  5. droga powiatowa 1468N chodnik w miejscowosci Marcinkowo,

Powiatowa Służba Drogowa informuje, iż prace zostaną umieszczone w informacji o potrzebach inwestycyjnych i remontowych. Ponadto poprawa stanu poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Purda wykonywana będzie na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Opublikowano: 20 marca 2017 09:02

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 911