(link otworzy duże zdjęcie)

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w Trękusku

Dzięki podjętym staraniom przez Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego, z końcem października br. mieszkańcy Trękuska doczekają się poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika wraz z dojściem do zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 53. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłosiła 8 lutego br. przetarg nieograniczony na wykonanie projektu oraz budowę chodnika wraz z dojściem do zatok autobusowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 53 w miejscowości Trękusek.

Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze,
2) Roboty drogowe:
• Wykonanie chodnika wraz z dojściem do zatok autobusowych,
• Budowa kanalizacji deszczowej,
• Budowa oświetlenia drogowego.
3) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
• Budowa kanału technologicznego.
4) Roboty wykończeniowe:
• Humusowanie i obsianie mieszankami traw,
• Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów

 

Planowany termin zakończenia inwestycji 31 października 2018 r.

Opublikowano: 13 lutego 2018 12:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 604

Zdjęcia: