(link otworzy duże zdjęcie)

Informacja o współfinansowaniu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Purda”

Informujemy, że w roku 2017 na terenie Gminy Purda zrealizowane zostało zadanie pn.„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Purda” które, jest dotowane na podstawie umowy nr 00311/17/14102/OZ-LZ/D z dnia 19.07.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach projektu usunięte zostało 38,19 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest z 17 nieruchomości położonych na terenie Gminy Purda.

Opublikowano: 04 grudnia 2017 08:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 278