(link otworzy duże zdjęcie)

Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Rady Gospodarczej

W ubiegły czwartek tj. 9.11.2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminnej Rady Gospodarczej oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Podczas przedmiotowego spotkania Pani Dorota Czarzasta – Wardyn przybliżyła założenia projektu „Moja mała ojczyzna” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku 15-64 lat, zamieszkałych na terenie gminy Purda,    a jego głównymi celami są:

  • realizacja inicjatyw lokalnych
  • płatne staże finansowane przez GOPS;
  • kursy i szkolenia zawodowe organizowane zgodnie z potrzebami przedsiębiorców;
  • szkolenia aktywizacyjno – animacyjne.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać po nr tel. 89 519-50-56 i 89 519-50-57.

Drugim elementem spotkania były konsultacje, podczas których zaproszeni goście mogli zaproponować funkcje przeznaczenia terenu, jakie ich zdaniem powinny się znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda, obejmującego teren w obrębach geodezyjnych Szczęsne i Linowo.

Przedsiębiorcy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których mogli podyskutować nad sensem swoim pomysłów i wspólnie wypracować propozycje, przedstawiając je na mapach. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali swoje opracowania, na skutek czego wywiązała się dyskusja.

Poza spotkaniem z przedsiębiorcami, Wójt Gminy Purda zaplanował również spotkania konsultacyjne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach geodezyjnych Szczęsne i Linowo z  mieszkańcami gminy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w drugiej połowie listopada. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

Opublikowano: 13 listopada 2017 14:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 347

Zdjęcia: