(link otworzy duże zdjęcie)

Dotacja na zbiórkę azbestu z terenu Gminy Purda

Informujemy, że Gmina Purda otrzymała dofinansowanie w kwocie 38 615,40 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Purda – etap 2” w wyniku czego nastąpi unieszkodliwienie około 139,000 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.

Obecnie wykonywane są prace usuwające materiały zawierające azbest.

Opublikowano: 09 listopada 2017 13:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 450