(link otworzy duże zdjęcie)

Kolejna wstępna deklaracja z Nadleśnictwem w sprawie naprawy dróg

Wójt Gminy Purda Piotr Płoski podpisał kolejną wstępną deklaracje z Nadleśnictwem Olsztyn reprezentowanym przez Nadleśniczego Pawła Artycha w sprawie partycypacji w kosztach naprawy dróg gminnych użytkowanych przez wyżej wymienione nadleśnictwo.

Deklaracja dotyczy poprawy stanu drogi gminnej w Purdce oraz drogi gminnej na odcinku Marcinkowo – Purdka (długość około 1,4 km), z której korzystają również leśnicy.

Nadleśnictwo deklaruje, iż w przypadku dysponowania środkami z funduszu leśnego przeznaczonego na naprawy dróg zostaną podjęte działania zmierzające do zawarcia porozumienia następstwem którego będą wspólne z Gminą czynności mające na celu przebudowę (naprawę) wyżej wymienionych dróg gminnych.

Przypominamy, iż podobne wstępne porozumienia o których już wspominaliśmy zostały już podpisane z Nadleśnictwami Nowe Ramuki i Jedwabno. Liczymy jeszcze na ostatnie porozumienie z Nadleśnictwem Wipsowo.


Zachęcamy z zapoznaniem się z deklaracją.

Opublikowano: 11 października 2017 08:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 311

Załączniki:

deklaracja_nadlesnictwa_olsztyn.pdf [83.76 KB]