(link otworzy duże zdjęcie)

Projekt „Moja mała ojczyzna”

Kolejny projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Moja mała ojczyzna” realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 48 mieszkańców gminy Purda w okresie od 1.XI.2017 r. do 31.XII.2019 r.

W ramach projektu zaplanowano realizację czterech szkoleń aktywizacyjno-animacyjnych w 12-osobowych grupach. Programy szkoleń dostosowane zostaną do predyspozycji i potrzeb każdej z grup oraz obejmą tematy z zasad tworzenia i realizacji inicjatyw lokalnych, ekonomii społecznej oraz szkoły liderów. Grupy szkoleniowe podzielone zostaną na zespoły inicjatywne, które pod opieką animatora realizować będą wybrane przez siebie przedsięwzięcia na rzecz swojej miejscowości, rodziny, hobby itp.  Na realizację swoich inicjatyw zespoły otrzymają mini granty. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany kontrakt socjalny wraz z modułem indywidualnej ścieżki rozwoju IPD, na postawie którego, po rekomendacji animatora i pracownika socjalnego 40 uczestników skierowanych zostanie na szkolenia i kursy podnoszące, uzupełniające kwalifikacje bądź kompetencje dostosowane do indywidualnych predyspozycji i rynku pracy. 16 uczestników projektu otrzyma również możliwość odbycia 6-miesięcznego stażu u pracodawcy.

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdów na spotkania, szkolenia i staże oraz zwrot kosztów związanych z opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi.

Opublikowano: 08 sierpnia 2017 13:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 283