(link otworzy duże zdjęcie)

Współpraca Gminy Purda ze studentami Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Grupa 60 studentów UWM uczestniczy w opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu położonego nad Jeziorem Linowskim w gminie Purda.

W 2016 roku Wójt Gminy Purda podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały intencyjnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzono działalność o sferę dydaktyczną. W ramach porozumienia sześćdziesięciu studentów specjalności zarządzanie przestrzenią lokalną na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz członkowie Koła Naukowego Gospodarka Przestrzenna opracują koncepcje zagospodarowania  terenu o pow. ok. 180 ha położonego pomiędzy miejscowościami Szczęsne, Stary Olsztyn i Linowo. Obecnie są to tereny typowo rolnicze.

Dnia 19 kwietnia 2017 r. pracownicy naszego urzędu wraz z grupą studentów przeprowadzili wizję terenową na przedmiotowym terenie. Podczas przeprowadzonej wizji studenci poznali strukturę użytkowania terenu, jego ukształtowanie, a także poznali obszar objęty pracami związanymi z budową obwodnicy Olsztyna, która częściowo przylegać będzie do obszaru planu. Przeprowadzona wizja pozwoli na przygotowanie koncepcji planu, dzięki której będzie możliwe uwzględnienie zarówno potrzeby rozwoju gminy Purda, mieszkańców jak również inwestorów.  

Opublikowano: 21 kwietnia 2017 14:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 450

Zdjęcia: