(link otworzy duże zdjęcie)

Szkolenie dla Młodzieżowej Rady Gminy Purda.

W dniu 16.03.2017r. Wójt Gminy Purda zorganizował szkolenie dla Młodzieżowej Rady Gminy Purda.

W szkoleniu udział wzięli uczniowie szkół z terenu Gminy Purda członkowie Rady.
     Gimnazjum w Purdzie:
-Celmer Bartosz
-Gołębiewska Katarzyna
-Karaś Dorota
-Stybowska Wiktoria
-Wierzewski Przemysław
     Szkoła Podstawowa w Szczęsnem:
-Gwiazda Adrianna
-Kłos Tobiasz
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach:
-Czaplicki Mateusz
-Tumłowski Piotr
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim:
-Byszko Wiktoria
-Urbańska Nikola
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie:
-Jawoszek Paulina
-Kaczyńska Julia
      Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:
-Zienko Joanna
-Złotkowska Julia

Szkolenie prowadził trener Mikołaj Jasiński, który sam w przeszłości był Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy w Łodzi, a teraz przekazuje swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną młodszemu pokoleniu.
Opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Purda jest asystent Wójta Pan Marek Orłowski.

Młodzież na spotkaniu doskonaliła się w następujących tematach:
1. Jak zintegrować środowisko Rady i znaleźć swoją rolę w grupie.
2. Podstawy prawne funkcjonowania Młodzieżowych Rad.
3. Przygotowanie sesji i spotkań Młodzieżowej Rady.
4. Poprawne prowadzenie dokumentacji i korespondencji Młodzieżowej Rady.
5.  Organizacja wydarzeń i projektów dla społeczności lokalnej.
6. Podział zadań i tworzenie struktury Młodzieżowej Rady. - Jak skutecznie rozdzielić zadania i zorganizować pracę Młodzieżowej Rady. Jak zarządzać Radą i jaki model struktury wybrać.
7. Savoir–vivre w samorządzie i oficjalnych relacjach. - Zbiór zasad i niepisanych praw obowiązujących na poziomie relacji z przedstawicielami organów władzy, instytucji publicznych i innych organizacji. Symulacje problematycznych sytuacji i możliwości rozwiązania ich z klasą.

Na zakończenie szkolenia dokonano wyboru władz Młodzieżowej Rady Gminy, którymi zostali:
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy - Karaś Dorota
Zastępca Przewodniczącej – Stybowska Wiktoria
Sekretarz – Gołębiewska Katarzyna

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

Opublikowano: 20 marca 2017 13:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 583

Zdjęcia: