(link otworzy duże zdjęcie)

Nagrodzeni najlepsi hodowcy bydła mlecznego Powiatu Olsztyńskiego !

Mlecznymi potentatami powiatu, 2016 roku zostali:

  1. Pan Ryszard Wagner z Mokin (Gmina Barczewo),
  2. Państwo Ewa i Wojciech Jończyk z Garzewa (Gmina Jonkowo),
  3. Pan Paweł Policht z Nowej Wsi (Gmina Purda),
  4. Pan Teodor Kuklińska z Przykopu (Gmina Purda),
  5. Pan Paweł Marynowski z Nowej Wsi Małej (Gmina Dobre Miasto).

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Olsztynie, nagrodziła hodowców za wysoką wydajność mleczną. Uhonorowanie odbyło się w czwartek 16 marca w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Tematem przewodnim spotkania, w którym uczestniczyli czołowi hodowcy bydła mlecznego Powiatu Olsztyńskiego było podsumowanie roku 2016 w ocenie wartości użytkowej bydła mlecznego. Kierownik Oddziału Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Zdzisław Szewczak przedstawił osiągnięcia hodowców z naszego powiatu, a także porównał je do najlepszych osiągnięć w województwie warmińsko-mazurskim oraz kraju. W całej Polsce Federacja oceniła ponad 20 tysięcy obór. Średnia wydajność mleczna w kraju wyniosła 7 771 kg, spośród ocenianych krów. W województwie warmińsko-mazurskim oceniono prawie 1 500 obór, średnia wydajność wyniosła 7 578 kg. W Powiecie Olsztyńskim oceniono 137 obór, średnia wydajność wyniosła 7 554 kg mleka.
- Jest to niewielki wzrost w porównaniu do roku ubiegłego – mówi Zdzisław Szewczak Kierownik Oddziału PFHBiPM w Olsztynie –  spowodowane jest to zwiększaniem liczby obór ocenianych oraz krów w stadach.

Nie zabrakło na spotkaniu przedstawicieli poszczególnych gmin, którzy osobiście podziękowali wyróżnionym hodowcom bydła. W imieniu Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego złożono serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wybitne osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego dla:

Państwa Małgorzaty i Pawła Policht z Nowej Wsi,

Państwa Elwiry i Włodzimierza Pontus z Prejłowa,

Państwa Ewy i Teodora Kuklińskich z Przykopu,

Państwa Jadwigi i Kazimierza Zdunek z Przykopu,

Z życzeniami dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz dla

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za hodowlę w Bałdach z życzeniami dalszych sukcesów  w dążeniu do doskonałości.

 

Opublikowano: 17 marca 2017 15:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 813

Zdjęcia: