(link otworzy duże zdjęcie)

W Gminie Purda powstanie ogromny park rozrywki !

Władze gminy Purda robią kolejny krok, by przyciągnąć do siebie turystów i przedsiębiorców. Przy węźle obwodnicy Olsztyna ma powstać m.in. park rozrywki, tor wyścigowy, a jezioro ma być zagospodarowane. To szansa na rozwój całego regionu.

O Gminie Purda można powiedzieć, że wie, co zrobić, żeby się rozwijać. Już teraz miejscowości tej jednej z sześciu sąsiadujących z Olsztynem gmin uznawane są za miejsca atrakcyjne dla turystów. Jest tu kilkanaście jezior z ośrodkami wypoczynkowymi, do tego gospodarstwa agroturystyczne, trasy rowerowe i kajakowe, a także obiekty zabytkowe. Władze wciąż jednak szukają nowych pomysłów, które przyczynią się do jeszcze większego rozwoju gminy i będą motorem napędowym na najbliższe dekady.


Przypomnijmy, że przed końcem ubiegłego roku wójt Piotr Płoski powołał do życia Gminne Forum Rozwoju Przedsiębiorczości, z którego docelowo powstała gminna rada biznesu. Jej głównym celem jest rozwój lokalnego biznesu i praktyczna pomoc lokalnym przedsiębiorcom, starającym się na przykład o wsparcie swojej działalności z Unii Europejskiej, lub tym, którzy biznes zamierzają dopiero otworzyć.

Na tym jednak nie koniec, bo władze gminy, która dodatkowo sąsiaduje z budowaną obwodnicą Olsztyna, chcą przeznaczyć wiele hektarów pod nowe inwestycje. Ma to być miejsce na usługi, rekreację i rozrywkę. Na lutowej sesji radni większością głosów przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szczęsne i Linowo.

Chodzi o prawie 180 hektarów pomiędzy miejscowościami Szczęsne, Stary Olsztyn i Linowo. Zakres planowanych inwestycji jest ogromny. Przede wszystkim, jak zapowiada wójt, ma tu powstać największy w Europie park rozrywki o roboczej nazwie Purdolandia.

Władze gminy pomysłów mają jednak więcej. — Chcemy, by powstały tu mieszkania, hotele, planujemy wybudować też tor wyścigowy dla samochodów i motocykli — tłumaczy wójt Piotr Płoski. — Jestem pewny, że wszystko to, o czym mówię, zostanie zrealizowane. Ta inwestycja jest szansą na jeszcze większy rozwój nie tylko naszej gminy, ale również Warmii i Mazur.

Gmina chciałaby także włączyć te tereny do specjalnej strefy ekonomicznej. Wójt zaznacza, że już teraz lokalni przedsiębiorcy pytają chociażby o centra logistyczne, co również dowodzi, że zapotrzebowanie na taką strefę w gminie jest duże.

Dodatkowych atutów jest więcej. Po pierwsze obszar, którym zostanie objęty miejscowy plan zagospodarowania, bezpośrednio będzie przylegał do węzła obwodnicy Olsztyn-Pieczewo. Przypomnijmy, że ma być on gotowy do połowy czerwca 2019 r., wraz z nim zostanie wybudowany nowy 2-, 3-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 53, który będzie omijał Szczęsne, stając się niejakoobwodnicą tej miejscowości.

Po drugie ten obszar sąsiaduje bezpośrednio z Jeziorem Linowskim i gmina nosi się z zamiarem zagospodarowania jednego z brzegów i zbudowania tam ogólnodostępnej plaży. Po trzecie, tuż obok prowadzi droga do lotniska w Szymanach. Tak więc nie brakuje argumentów, by na tym dużym terenie powstały obiekty spełniające wiele funkcji, które dadzą przy okazji kilkaset miejsc pracy.

Na omawianym obszarze znajduje się 18 działek rolnych, które w większości należą do Agencji Nieruchomości Rolnych. 
— Umowy dzierżawy są krótkoterminowe i niedługo wygasną — tłumaczy Piotr Płoski. — Stąd nasza decyzja, by przygotować miejscowy plan zagospodarowania i tym samym otworzyć się na przedsiębiorców i turystów. Ten teren jest bardzo atrakcyjny i dziękuję radnym, że zaufali mi i poparli moją koncepcję.

O planach wójt poinformował już wojewodę Artura Chojeckiego. 
— Zawsze życzliwie oceniam wszystkie gminne inicjatywy służące nie tylko lokalnej społeczności i takim pomysłom, zawsze jestem przychylny — mówi nam wojewoda. — Jest tylko jeden warunek: takie plany muszą mieć akceptację mieszkańców danej gminy i powinny być dostosowane do możliwości gminnego budżetu.

Niedługo gmina rozpocznie procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze Purdy szacują, że przygotowanie dokumentacji potrwa około dwóch lat. — Wcześniej trzeba będzie jednak rozpocząć poszukiwania inwestora, który chciałby nabyć te nieruchomości, a to dlatego, by wszystkie uwagi mogły zostać uwzględnione przy tworzeniu planu — dodaje wójt.

Gmina poszukuje też chętnych do współpracy przy tym ogromnym przedsięwzięciu. Ostatnio takie porozumienie o współpracy wójt podpisał z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. — Studenci gospodarki przestrzennej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa stworzą koncepcję tego miejsca. To bardzo otwarta grupa młodych ludzi i już teraz dziękuję im za pomoc — mówi wójt.

Opiekunem studentów jest dr inż. Krystyna Kurowska, pracownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej. — W pracach nad koncepcją uczestniczy 60 naszych studentów specjalności zarządzanie przestrzenią lokalną i członkowie koła naukowego Gospodarka Przestrzenna, które działa przy katedrze — tłumaczy w rozmowie z nami pani doktor.

Projekty studentów będą gotowe za kilka miesięcy. — Dla nas, nauczycieli, jest bardzo ważne to, że nasi studenci mają możliwość poznania warsztatu planistycznego z innej, praktycznej strony. Liczymy na ich kreatywność i pomysłowość, że staną na wysokości zadania i opracują koncepcję, która będzie spełniała oczekiwania zarówno społeczności lokalnej, jak również dawała szansę rozwoju gminie — stwierdza dr Kurowska.

 

Źródło: www.purda.wm.pl

Zdjecię: Archiwum UG Purda

Opublikowano: 16 marca 2017 08:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 938