UWAGA OGŁOSZENIE O PRACĘ 

ASYSTENT RODZINY


INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM FUNDACJI FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJobrazjpg [2552x3510]

 

ogloszeniejpg [768x457]

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Purda 96B
11-030 Purda
tel. (89) 519 50 50
faks (89) 519-50-60, e-mail: gopspurda@wp.pl


Kierownik GOPS - mgr Krystyna Sobótka, tel.  89 519 50 57

Główna księgowa - mgr Lucyna Balukiewicz, tel.  89 519 50 51

Specjalista pracy socjalnej – mgr Marcin Grossmann, tel. 89 519 50 54 (Rejon I: Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Klebark Wielki, Klebark Mały, Nerwik, Ostrzeszewo, Patryki, Silice, Zaborowo)

Starszy pracownik socjalny – mgr Mariusz Szturo, tel. 89 519 50 56 (Rejon II: Biedówko, Klewki, Linowo, Trękus, Stary Olsztyn, Szczęsne, Trękusek, Wojtkowizna, Kaborno, Wygoda)

Pracownik socjalny – Aneta Czajka, tel. 89 519 50 52 (Rejon III: Bałdy, Bałdzki Piec, Bruchwałd, Butryny, Chaberkowo, Kołpaki, Kopanki, Łajs, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Nowy Przykop, Nowy Ramuk, Pokrzywy, Przykop, Rykowiec, Stara Kaletka, Zgniłocha)

Starszy specjalista pracy socjalnej- mgr Marta Parzonka tel. 89 519 50 56 (Rejon IV: Purda, Marcinkowo, Prejłowo, Purda Leśna, Purdka, Wyrandy, Pajtuny)

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Purdzie- mgr Marcin Grossmann, tel. 89 519 50 54

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+)- Podinspektor mgr Renata Rybak, tel. 89 519 50 53

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), stypendia, karta dużej rodziny- Referent mgr Joanna Obidzińska, tel. 089 519 50 50

Fundusz Alimentacyjny, płatnik, składnica akt - Inspektor Małgorzata Rybak, tel. 89 519 50 58

Pomoc administracyjna, dodatki mieszkaniowe i energetyczne – Emilia Pykało, tel. 89 519 50 58

Aspirant pracy socjalnej- mgr Agnieszka Zygmunt- Aksiuto tel. 89 519 50 52

Opiekunka- Irena Grossmann