Urząd Gminy w Purdzie
Purda 19
11-030 Purda

e-mail: ug@purda.pl

tel. 89 512-22-23
faks: 89 512-22-80


Wójt

Piotr Płoski, tel. 89 512 22 23

Zastępca Wójta Gminy i Sekretarz Gminy
Rafał Wilczek, tel. 89 522 89 51, e-mail: r.wilczek@purda.pl

Sekretariat
Lidia Szymczyk-Olechno, tel. 89 512 22 23, e-mail: l.szymczyk-olechno@purda.pl

Biuro Obsługi Interesanta

Lucyna Kruszyńska, tel. 89 522 89 55, e-mail: l.kruszynska@purda.pl

Beata Bralewska, tel. 89 522 89 56, e-mail: b.bralewska@purda.pl

Asystent Wójta
Mirosław Wierzchowski, tel. 89 512 22 86, e-mail: m.wierzchowski@purda.pl

Marek Orłowski, tel. 89 512 22 86, e-mail: m.orlowski@purda.pl

Joanna Leleńska, tel. 89 512 24 08, e-mail: j.lelenska@purda.pl

Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza

Patrycja Karpowicz tel. 89 522 89 52, e-mail. p.karpowicz@purda.pl

Anna Gil - urlop macierzyński

Archiwum zakładowe, obsługa Rady Gminy

Iwona Zawadzka, tel. 89 522 89 56, e-mail: i.zawadzka@purda.pl

Justyna Marchewka, tel. 89 522 89 55, e-mail: j.galazka@purda.pl

Oświata

Agnieszka Nosek, tel. 89 522 89 53, e-mail: a.nosek@purda.pl

Karolina Szubiak-Siarkowska, tel. 89 522 89 71, e-mail: k.szubiak@purda.pl

Kadry

Małgorzata Dąbrowa, tel. 89 522 89 64, e-mail. m.dabrowa@purda.pl

Justyna Surowiecka - urlop macierzyński

Promocja i sport
Agnieszka Wiśniewska, tel. 89 522 89 58, e-mail: a.wisniewska@purda.pl

Skarbnik
Paulina Popławska, tel. 89 512 21 83, e-mail: p.poplawska@purda.pl

Księgowość
Zofia Reisenberg, tel. 89 522 89 68, e-mail: z.reisenberg@purda.pl

Anna Sokolnicka, tel. 89 522 89 67, e-mail: a.sokolnicka@purda.pl

Jolanta Długokęcka, tel. 89 522 89 73, e-mail: j.dlugokecka@purda.pl

Podatki i opłaty
Elżbieta Borowska, 89 522 89 57, e-mail: e.borowska@purda.pl

Małgorzata Dębowska, tel. 89 522 89 59, e-mail: m.debowska@purda.pl

Lidia Kozłowska, tel. 89 522 89 60, e-mail: l.kozlowska@purda.pl

Agnieszka Dąbkowska, tel. 89 512 24 08, e-mail: a.dabkowska@purda.pl

Beata Turkoć, tel.89 522 89 54, e-mail: b.turkoc@purda.pl

Płace

Bożena Wojciechowska, tel. 89 522 89 63, e-mail: b.wojciechowska@purda.pl

Małgorzata Jędrzejewska, tel. 89 522 89 65, e-mail: m.jedrzejewska@purda.pl

Kasa

Teresa Wittke, tel. 89 522 89 66, e-mail: t.wittke@purda.pl

Planowanie przestrzenne

Patryk Żebrowski, tel. 89 522 89 54, e-mail: p.zebrowski@purda.pl

Bożena Gruszewska - zwolnienie lekarskie

Justyna Błońska, tel. 89 522 89 69, e-mail: j.blonska@purda.pl

Marta Kercher-Kaczmarek - urlop macierzyński

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo
Grzegorz Krawczak 89 522 89 50, e-mail: g.krawczak@purda.pl

Geodezja
Martyna Gołaszewska 89 522 89 61, e-mail: m.golaszewska@purda.pl

Gospodarka nieruchomościami

Magdalena Siemieńczuk 89 522 89 62, e-mail: m.siemienczuk@purda.pl

Sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, informatyka
Tomasz Czarniewski, tel. 89 522 89 70, e-mail: oc@purda.pl

Adam Ludkiewicz, tel. 89 522 89 70, e-mail: informatyk@purda.pl

Budownictwo, drogi, infrastruktura, zamówienia publiczne

Tomasz Baranowski, tel. 89 512 24 08, e-mail: t.baranowski@purda.pl
Jacek Studniak  89 512 24 12, e-mail: j.studniak@purda.pl

Marcin Kurowski, tel. 89 522 89 72, e-mail: m.kurowski@purda.pl

Karolina Zink - zwolnienie lekarskie

Katarzyna Hul, tel. 89 512 24 12, e-mail: k.hul@purda.pl

Katarzyna Minojć, 89 512 24 08, e-mail: k.minojc@purda.plUrząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Piotr Płoski Wójt Gminy Purda

Danuta Piątkowska, tel. 89 522 89 52, e-mail: usc@purda.pl

Zastępca kierownika

Justyna Surowiecka - urlop macierzyński