Aktualności

BIP

Imprezy


Nasz miesięcznik

 

Miesięcznik Samorządowy
Gminy Purda

lipiec 2015

czerwiec 2015

maj 2015

kwiecień 2015

Oświata w gminie Purda

marzec 2015

luty 2015

styczeń 2015

Mapa Gminy Purda

 

Informacja Przestrzenna

 

Trakt Biskupi

 

Serwis Internetowy Gminy Purda
Plener rzeźbiarski w Purdzie - ZAPRASZAMY!!! Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 14:12
Centrum Promocji, Sportu i Turystyki Gminy Purda serdecznie zaprasza na Plener rzeźbiarski, który odbędzie się w Purdzie w dniach 26.08 - 04.09.2015 roku na boisku przy stawie.
alt
Sponsorzy:
Nadleśnictwo Jedwabno
Nadleśnictwo Nowe Ramuki
Usługi Hotelarskie "Warmiak"
Wójt Gminy Purda Piotr Płoski
Radny Gminy Purda Grzegorz Nosek
Zastępca Wójta Gminy Purda Izabela Smolińska-Letza
Sekretarz Gminy Purda Rafał Wilczek
 
IV publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Giławy, Patryki, Purda, Wyrandy, Klebark Wielki, Marcinkowo, Prejłowo - 28.09.2015r. Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 14:10

Wójt Gminy Purda

ogłasza IV publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda

(pierwszy przetarg odbył się 30 września 2014 r.,

drugi przetarg odbył się 9 marca 2015r., trzeci przetarg odbył się 29 maja 2015r.)

położonych w obrębach geodezyjnym:

1.    Giławy dz. nr 50/2  pow. 1156m2 KW OL1O/00138421/6 cena wywoławcza 7 000 zł
2.    Patryki dz. nr 128/36 pow. 1810 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 15 000 zł
3.    Patryki dz. nr 128/37 pow. 2027 m2 KW OL1O/00075090/6 cena wywoławcza 19 000 zł
4.    Patryki dz. nr 329/10 pow. 1790 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 22 000 zł
5.    Patryki dz. nr 329/12 pow. 1545 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 19 000 zł
6.    Patryki dz. nr 329/4 pow. 2341 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 26 000 zł
7.    Patryki dz. nr 329/5 pow. 1651 m2 KW OL1O/00136862/5 cena wywoławcza 20 000 zł
8.    Purda dz. nr 367/17 pow. 1997m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 33 000 zł
9.    Purda dz. nr 367/6 pow. 1332m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 23 000 zł
10.    Purda dz. nr 367/7 pow. 1281m2 KW OL1O/00128010/9 cena wywoławcza 22 000 zł
11.    Wyrandy dz. nr 96/7 pow. 1644 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 12 000 zł
12.    Wyrandy dz. nr 96/8 pow. 1515 m2 KW OL1O/00127663/4 cena wywoławcza 12 000 zł
13.    Klebark Wielki dz. nr 40/18 pow. 1683 m2 KW OL1O/00142239/4cena wywoławcza 15 000 zł
14.    Marcinkowo dz. nr 122/1 pow. 1845 m2 KW OL1O/00135336/2 cena wywoławcza 17 000 zł
15.    Purda dz. nr 510/5 pow. 1690m2 KW OL1O/00150400/3 cena wywoławcza 12 000 zł
16.    Purda dz. nr 725/3 pow.  1188m2 KW OL1O/00180399/2 cena wywoławcza 16 000 zł
17.    Prejłowo dz. nr: 6, 12, 121  pow.  5500m2 KW OL1O/00139447/1, KW OL1O/00139138/2 cena wywoławcza 11 000 zł

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 14 nie został sporządzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Na każdą nieruchomość opisaną w pozycjach od 1 do 14 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 15 i 16 został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Purda w Gminie Purda. Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/207/06 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2006 roku i ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 197, poz. 2789 z dnia 19 grudnia 2006 roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 510/5 jest położona w części w strefie 5MN – strefa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części w strefie 7ZP – strefa terenów zieleni urządzonej, działka nr 725/3 jest położona w strefie 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość opisana w pozycji 15 jest udostępniona nieodpłatnie spółce „ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna” w celu posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia układanej w ziemi wraz z wolnostojącymi złączami rozdzielczo-pomiarowymi.

Przez działkę 725/3 opisaną w pozycji 16 w odległości 3 metrów od południowej granicy, równolegle do niej przebiega sieci kanalizacji sanitarnej, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Gminy Purda.

Dla nieruchomości opisanych w pozycjach 17 nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów opisane nieruchomości to nieużytki, grunty orne i droga.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Do ceny osiągniętej w licytacji nieruchomości opisanych w pozycjach od 1 do 16 zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Purda z dnia 4 lipca 2014 roku.

Przetarg odbędzie się 28 września 2015 roku o godzinie 12:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie).

Więcej…
 
III publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Klewki - 28.09.2015r. Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 13:38

Wójt Gminy Purda

ogłasza III publiczny przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda (pierwszy przetarg odbył się 27 kwietnia 2015r., drugi przetarg odbył się 17 lipca 2015 r.)

położonych w obrębie geodezyjnym:

1

Klewki

dz. nr 6/320, 6/352

pow. 2509 m²

KW OL1O/00071735/2

cena wywoławcza 42 000 zł

2

Klewki

dz. nr 6/321

pow. 1737 m²

KW OL1O/00071735/2

cena wywoławcza 33 000 zł

3

Klewki

dz. nr 6/322

pow. 1467 m²

KW OL1O/00071735/2

cena wywoławcza 29 000 zł

4

Klewki

dz. nr 6/324

pow. 1807 m²

KW OL1O/00071735/2

cena wywoławcza 36 000 zł

5

Klewki

dz. nr 6/327

pow. 1470 m²

KW OL1O/00071735/2

cena wywoławcza 32 000 zł

6

Klewki

dz. nr 6/333

pow. 1686 m²

KW OL1O/00071735/2

cena wywoławcza 30 000 zł

Dla nieruchomości został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Klewki, uchwalony Uchwałą Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurkiego Nr 22 z dnia 26 lutego 2010 r. poz. 546.

Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomości położone są w strefach:

  • działki opisane w poz. 1, 2, 3 i 5 w części w strefie 2MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części w strefie 5 ZP – strefa zieleni,

  • działka opisana w poz. 4 w strefie 2 MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

  • działka opisana w poz. 6 w strefie 1MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Do ceny osiągniętej w licytacji nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży na podstawie:

  • Zarządzenia Nr 79/2011 Wójta Gminy Purda z dnia 31 października 2011 roku,

  • Zarządzenia Nr 40/2010 Wójta Gminy Purda z dnia 13 lipca 2010 roku.

Przetarg odbędzie się 28 września 2015 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie).

 

Załączniki:
Pobierz (Klewki mapa poglądowa.jpg)Klewki mapa poglądowa.jpg89 Kb
Pobierz (Klewki.jpg)Klewki.jpg391 Kb
Więcej…
 
II publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trękusek - 28.09.2015r. Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 13:29

Wójt Gminy Purda
ogłasza II publiczny przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Purda
(pierwszy przetarg odbył  się 26 czerwca 2015 r.)

położonej w obrębie geodezyjnym Trękusek, oznaczonej numerem geodezyjnym 20/4 o pow. 3,8439 ha, opisanej KW OL1O/000150285/0. Cena wywoławcza: 244 470 zł

Dla nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda uchwalonego Uchwałą nr XXV- 204/01 Rady Gminy Purda z dnia 29 marca 2001 roku, działka nr 20/4 położona jest w strefie II - „leśnej” obszar IIB - „rolniczy”. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytki rolne (pastwiska trwałe i grunty orne).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Purda z dnia 22 sierpnia 2014 roku.
Przetarg odbędzie się 28 września 2015 roku o godzinie 11:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie).

 

 

Załączniki:
Pobierz (Trękusek.bmp)Trękusek.bmp2045 Kb
Pobierz (Trękusek.pdf)Trękusek.pdf534 Kb
Więcej…
 
V Festyn Wiejski w Marcinkowie Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 08:58

W dniu 22 sierpnia 2015r. w Marcinkowie odbył się V Festyn Wiejski. Organizatorami Festynu była Rada Sołecka i Sołtys Sołectwa Marcinkowo. Pogoda na festynie zróżnicowana w postaci deszczu i słońca nie zmieniła w dużej mierze zaplanowanych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Po raz pierwszy został zorganizowany pokaz jazdy gokartów z Toru Kartingowego Kormoran w Olsztynie. Pokaz przygotowali Grzegorz i Mateusz Całkowscy skąpani w strugach ulewnego deszczu spisali się na medal. Przedstawiciele TKK zorganizowali konkurs wiedzy dla przybyłych na festyn osób, do wygrania były wejściówki na 10 minutowy przejazd gokartem. Fundacja Ratujmy Życie przygotowała pokaz ratownictwa medycznego jak również narko i alko gogle. Odbyły się po raz kolejny w ramach tradycji festynu zawody w strzelaniu. I miejsce zajęła Zuzanna Kopczyńska, II miejsce Krzysztof Gasperowicz, III miejsce Radosław Kwiatkowski. Uczestnicy zawodów otrzymali puchary i nagrody. Pogoda tego dnia wyznaczała czas dla organizatorów, w którym mogli poprowadzić konkursy i zabawy.

 

Więcej…
 
Zakończenie lata na dwóch kółkach - III Rajd rowerowy Sołectwa Nowa Wie Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2015 14:04

 

 
XIII Festyn Wiejski w Nowej Wsi Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2015 12:32

15 sierpnia w Nowej Wsi dzięki uprzejmości i wsparciu  Państwa T. i Z. Żarna po raz XIII odbył się Wiejski Festyn. Imprezę o godzinie 14.00 rozpoczęła Pani Sołtys Dorota Tetmer witając wszystkich gości i dziękując licznym sponsorom i mieszkańcom za pomoc w organizacji festynu. Uczestnicy zabawy brali udział w konkurencjach przeciągania węża, hydrauliku, oraz zmagali się w rzucie beczką. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, które zapewnili sponsorzy : m.in. Kino Helios, Aquasfera, BodyPerfect, Zakątki Europy (wszyscy sponsorzy zostali wymienieni na profilu Facebook sołectwa Nowa Wieś)  Dla najmłodszych przygotowano specjalny kącik zabaw, a odważniejsze dzieci miały możliwość spróbowania jazdy konnej. Festyn nie mógł się odbyć bez występu Bab Nowowiejskich, które śpiewem opowiedziały o Nowej Wsi. Całą zabawę do godziny 24.00 prowadził DJ Maestro.

 

 
Dożynki Gminne "Purdzkie Dziękczynienie" Drukuj
piątek, 21 sierpnia 2015 15:07

 

 
Festyn "Zgniłocha 2015" Drukuj
czwartek, 20 sierpnia 2015 09:25

Przewodnią myślą festynu, który miał miejsce w dniu 15 sierpnia 2015r. była promocja Zgniłochy i wyrobów rękodzielniczych. Imprezę odwiedziły tłumy takie, że zabrakło miejsca na wyznaczonym parkingu i goście parkowali w bocznych alejkach. Zaraz przy wejściu dyżurowała miejscowa Pani Weterynarz. Za nią ustawiony był namiot ratownictwa PCK, potem pasjonata miodów - właściciela pobliskiej pasieki Michała Kaczmarczyka, dalej stoiska z oryginalnymi pamiątkami i stanowisko Nadleśnictwa Jedwabno. Rozegrano wiele konkurencji służących wspólnej zabawie, m.in. wymyślne wyścigi z przeszkodami, wbijanie gwoździa w pieniek, rzuty gumofilcem i broną na odległość. Był pokaz szkoleniowy ratownictwa medycznego. Zabawę przy muzyce zespołu Brass poprzedził występ zespołu „Szczęściary”. Impreza taneczna trwała do drugiej w nocy. Ponad 150 miejsc siedzących pod parasolami, namiotami i przy ognisku było zajętych non stop. Bawili się nie tylko mieszkańcy Zgniłochy, ale również właściciele domków nad jeziorem i goście z zewnątrz. Swojskie jadło i ciasta rozeszły się błyskawicznie.

Podczas festynu odbył się I Turniej Armwrestlig-u o Puchar Wójta Gminy Purda, którego jurorem był dwukrotny Mistrz Polski - Adam Gołębiewski. W turnieju brały udział również panie. Były puchary wręczane przez fundatora, czyli Wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego, medale i fajne nagrody. Dla zwycięzcy dodatkowo przejażdżka kultowym Fiatem 125P.

Poniżej wyniki I Turnieju o Puchar Wójta Gminy Purda w Armwrestling-u:
W kategorii Open Pań
I miejsce Laura Masłowska
II miejsce Teresa Myśliwiec
III miejsce Monika Świdroń
Tytuł najwaleczniejszej zawodniczki wywalczyła Pani Marzena Wrycz-Rekowska

W kategorii Open Panów
I miejsce Marcin Staniszewski
II miejsce Roman Tumłowski
III miejsce Arkadiusz Sobieski
Tytuł najwaleczniejszego zawodnika wywalczył Pan Zbigniew Tomasik

 
IX Sesja Rady Gminy Purda - 28.08.2015 r. Drukuj
środa, 19 sierpnia 2015 11:50

INFORMACJA

IX Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 28 sierpnia 2015 r. (piątek) godz. 11:30 w sali remizy OSP Purda.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2015 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Purda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Purda
9. Zapytania i interpelacje radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

 

/-/ Jolanta Wilga

 

 
Złoty medalista Paraolimpiady w Los Angeles Drukuj
wtorek, 18 sierpnia 2015 15:01

Dnia 18 sierpnia 2015r. w sali konferencyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy HELPER w Prejłowie odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział: Wójt Gminy Purda Piotr Płoski, ksiądz Henryk Błaszczyk, Prezes Zarządu Pani Katarzyna Kaczmarek oraz kierownictwo Środowiskowego Domu Samopomocy HELPER w Prejłowie Pani Marzena Hajdukiewicz, Pani Iwona Grochulska honorujące osiągnięcia sportowe Marka Moltko.
Zdobył on złoty medal podczas Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. Podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy był najlepszy w dwóch konkurencjach gimnastyki sportowej. Sportowiec z Warmii i Mazur zajął pierwsze miejsce w tak zwanym skoku „kucznym” i „rozkrocznym”. Marek Moltko zajął też 6. miejsce w układzie ćwiczeń wolnych na planszy.
W imieniu samorządu Wójt Gminy Purda pogratulował i podziękował zawodnikowi, wręczył pamiątkowy puchar oraz tablet.
Gratulacje i podziękowania otrzymała również mama sportowca.
Od kierownictwa ośrodka oraz księdza Henryka Błaszczaka otrzymał telefon.
Podopieczni ośrodka przygotowali tablicę na kolejne medale sportowca.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 33

Urząd Gminy czynny

 

poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Kontakt do Sołtysów

Kontakty do Sołtysów

Facebook

Wyszukiwanie

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW