BIP

 

Mapa Gminy Purda

 

Trakt Biskupi

 

Losowe zdjęcie

NowaWies2 JL.JPG
Serwis Internetowy Gminy Purda
Otwarcie wystawy w Nowej Kaletce Drukuj
poniedziałek, 27 października 2014 11:04

 

 
Liczby mówią za siebie Drukuj
poniedziałek, 20 października 2014 13:14

W artykule pt. Gminna kasa wygląda fatalnie w piśmie „Głos Purdy” zamieszczono nieprawdziwe informacje na temat budżetu Gminy. Autorów i wszystkich zainteresowanych informujemy, że dane na temat finansów Gminy Purda znajdują się w sprawozdaniach budżetowych zamieszczanych po każdym kwartale na stronie bip.purda.pl (w zakładce majątek i finanse).

Podajemy dane zgodne ze sprawozdaniami finansowymi Gminy za rok 2006 i 2013:

  • Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2006 r. wynosiło 6.051.590. Dodatkowo Gmina miała zobowiązania wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 779.308 zł plus odsetki 442.695 zł. Łącznie zobowiązania dłużne wynosiły 7.273.593 zł – przy dochodach Gminy 16.132.802 zł.

  • Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2013 r. - 11.101.165 zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 616.783 zł, których (zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych) nie wlicza się do limitu zadłużenia, ponieważ po zakończeniu i rozliczeniu zadania takie pożyczki spłacane są środkami z budżetu UE, zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami. Zobowiązanie wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosło 161.706 zł plus odsetki 18.214 zł. Łącznie zobowiązania dłużne 10.664.302 zł – przy dochodach Gminy 31.690.736 zł.

    Przewidujemy, że na koniec 2014 roku zadłużenie Gminy wyniesie 10.505.367 złotych.

 
Zbiórka zużytego sprzętu i odpadów wielkogabarytowych Drukuj
środa, 08 października 2014 13:26

W dniach 29-30.10.2014 r. firma Remondis sp. z o.o. przeprowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: rtv i agd (pralki, lodówki, odkurzacze, komputery, telewizory, monitory, kuchenki gazowe, bojlery itp.) oraz odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram zbiórki

  • 29.10.2014

Bałdy,   Bałdzki Piec, Bruchwałd, Butryny, Chaberkowo, Kaborno, Kopanki, Linowo, Łajs, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Pokrzywy, Przykop, Rykowiec, Stara Kaletka, Stary Olsztyn, Szczęsne, Trękus, Wygoda, Zgniłocha

  • 30.10.2014

Biedówko, Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Pajtuny, Patryki, Prejłowo, Purda, Purdka, Klebark Mały, Klebark Wielki, Klewki, Marcinkowo, Nerwik, Ostrzeszewo, Silice, Trękusek, Wyrandy, Zaborowo

Zainteresowanych prosimy o wystawienie sprzętu do godz. 6.00 w dniu odbioru przed posesją, przy głównej drodze w widocznym miejscu.
Mieszkańcy kolonii proszeni są o zgłoszenie zamiaru wystawienia zużytego sprzętu i odpadów pod numerem telefonu (89) 512 24 12 lub (89) 512 24 08

 
Szkolenie dla młodych bezrobotnych Drukuj
piątek, 17 października 2014 10:44

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Klebarku Wielkim ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs zawodowy „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141 i MAG – 135” dla osób w wieku 18 – 25 lat, które się nie uczą i nie pracują. Nabór trwa do 29 października 2014 r. Szczegóły na załączonym plakacie.

Załączniki:
Pobierz (Spawanie Klebark 2014.jpg)Spawanie Klebark 2014.jpg244 Kb
 
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy centrum sterowania na liniach kolejowych Drukuj
piątek, 17 października 2014 08:27

Obwieszczenie do pobrania w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz (obwieszczenie-PKP.pdf)Treść obwieszczenia67 Kb
 
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Marcinkowie - 7.11.2014 Drukuj
poniedziałek, 06 października 2014 11:14

Wójt Gminy Purda
ogłasza I publiczny przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Purda


Przedmiotem przetargu będzie lokal mieszkalny o powierzchni 38,20 m² oznaczony numerem 5 w budynku nr 65 w Marcinkowie z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice) o powierzchni 18,30 m² wraz z udziałem w wysokości: 90/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 203/10 o powierzchni 0,0415 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OL1O/00080769/5,
17/1000 w działce nr 203/14 o powierzchni 1,0990 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW OL1O/00079613/7,
Cena wywoławcza -  64 170 zł

Dla nieruchomości nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.
Przetarg odbędzie się 7 listopada 2014 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie).

Więcej…
 
I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Patryki stanowiącej lokal mieszkalny - 31.10.2014 Drukuj
piątek, 19 września 2014 12:19

Wójt Gminy Purda
ogłasza I publiczny przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Purda

 

położonej w obrębie geodezyjnym Patryki opisanej w księdze wieczystej KW OL1O/00106488/0, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o pow. 54 m² położony w budynku nr 10 w Patrykach wraz z udziałem w wysokości ½ części w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 133/1 o pow. 0,0783 ha – cena wywoławcza 25 000 zł
Stan techniczny budynku: średni.
Dla nieruchomości nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.
Przetarg odbędzie się 31 października 2014 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy urzędu lub na konto (Urząd Gminy w Purdzie Bank Spółdzielczy w Szczytnie 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001) wadium na nieruchomość w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić do dnia 27 października 2014 r.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania licytacji i nie stawienia się do podpisania aktu notarialnego.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-89) 522-89-62,  (089) 512-22-23, 509-078-338 na stronie internetowej: www.purda.pl lub w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Purda Nr 42/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku.

Purda 19 września 2014 r.


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 20

Wyszukiwanie

Urząd Gminy czynny

poniedziałek 7.30-17.00
wtorek - czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.00

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW