Aktualności

BIP

 

Mapa Gminy Purda

 

Trakt Biskupi

 

Losowe zdjęcie

NowaWies2 JL.JPG
Serwis Internetowy Gminy Purda
Życzenia wielkanocne Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 13:23

 

 
Program pl.ID Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 13:02

15 kwietnia 2014 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja dla przedstawicieli urzędów gmin województwa warmińsko-mazurskiego pt. "Wszystko co warto wiedzieć o programie pl.ID". Konferencja zorganizowana przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Rafała Magrysia oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego jest pierwszą z szesnastu, które odbędą się się w całym kraju, a których celem jest  przybliżenie aspektów wdrażania programu pl.ID w administracji.

Podczas spotkania, na które przybyło ponad 230 osób – kierowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, przedstawiciele MSW i COI, którzy odpowiedzialni są za merytoryczną realizację projektu pl.ID omówili następujące zagadnienia:
1. Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych – nowe podejście do realizowanych projektów informatycznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
2. Zmiany prawne wynikające z wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych.
3. Źródło – aplikacja do obsługi systemu Rejestrów Państwowych.
4. Szkolenia wdrożeniowe – co, gdzie, jak i po co?

Więcej informacji dot. programu pl.ID uzyskają Państwo na stronie www.obywatel.gov.pl

 
Koncert charytatywny Drukuj
wtorek, 15 kwietnia 2014 16:11

 
Konkurs na realizację zadań publicznych przewidzianych do wsparcia finansowego z budżetu Gminy Purda Drukuj
środa, 09 kwietnia 2014 14:20

WÓJT GMINY PURDA
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych przewidzianych
do wsparcia finansowego z budżetu Gminy Purda na 2014 r.


1. Nazwa zadań przewidzianych do współfinansowania:
Zadanie 1 – „Wsparcie finansowe udziału drużyn piłkarskich „LEŚNIKA” Nowe Ramuki w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2014 r.”.
Zadanie 2 – „Wsparcie finansowe udziału drużyn piłkarskich „BŁĘKITNYCH” Stary Olsztyn w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2014 r.”.
Zadanie 3 – „Wsparcie finansowe udziału drużyn piłkarskich „KORONY” Klewki w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2014 r.”.
Zadanie 4 – „Wsparcie finansowe udziału drużyn piłkarskich „KP” Purda w ligowych rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2014 r.”.

Więcej…
 
II przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 66 w Marcinkowie - 22.04.2014 Drukuj
czwartek, 20 marca 2014 12:05

Wójt Gminy Purda
ogłasza II publiczny przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny o pow. 59,30 m² oznaczony numerem 14 w budynku nr 66 w Marcinkowie wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą)  o pow. 10,50 m² oraz udziałem w wysokości 55/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 203/8 o pow. 0,0729 ha opisanej w KW OL1O/00079612/0 i  udziałem w wysokości 21/1000 części w działce gruntu nr 203/14 o pow. 1,0990 ha opisanej w KW OL1O/00079613/7.

Cena wywoławcza 92 000 zł.

Dla nieruchomości nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego.
Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. Warmińsko-Mazurskie).

Więcej…
 
Konsultacje społeczne - Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna Drukuj
środa, 09 kwietnia 2014 12:59

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Purda z dnia 1 kwietnia 2014 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Polecam przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

§ 2. Konsultacje odbędą się na zasadach określonych § 3 i 4 w uchwale Nr XLIII – 257/10 Rady Gminy Purda z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 174, poz. 2222).

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji jest treść Strategii Miejskiego Obszary Funkcjonalnego Olsztyna.

2. Konsultacje przeprowadza się w formie:
1) wyłożenia do publicznej wiadomości Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w Urzędzie Gminy w Purdzie,
2) zamieszczenia treści  Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Purdzie: www.bip.purda.pl,

3. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 9 kwietnia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.

4. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda 19 pok. 10, w godzinach pracy Urzędu.

5. Uwagi do  Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna można składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:
1) pisemnej na adres: Urząd Gminy w Purdzie, 11-030 Purda 19,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Purda.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Purda

/-/ Jerzy Laskowski

 
Jubileuszowa akademia w Purdzie Drukuj
wtorek, 08 kwietnia 2014 12:58

Przez cały rok Purda będzie świętować 630-lecie powstania wsi. W styczniu została otwarta wystawa historycznych fotografii i pocztówek, które można oglądać w miejscach użyteczności publicznej – w Urzędzie Gminy, w sklepach, kościele, szkole, banku. Zaś w ubiegły piątek (4 kwietnia 2014) odbyła się w kościele parafialnym uroczysta akademia.

Ksiądz profesor Andrzej Kopiczko opowiadał o ciekawych dokumentach z historii parafii, które znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Olsztynie. Dawne zapisy potwierdzają, że zanim jeszcze postawiono murowany kościół, stał w Purdzie starszy, drewniany.  Z ksiąg parafialnych sprzed wieków można się dowiedzieć na przykład, ile osób zmarło w czasie epidemii dżumy, jak często parafianie przystępowali do sakramentów, poznać nazwiska dawnych jej mieszkańców.
Młodzież gimnazjalna przedstawiła prezentację na temat kapliczek w Purdzie i okolicach. Odbył się też pokaz filmu dokumentalnego zrealizowanego przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Purdzie pt. „Mieszkańcy”, którego osią są krótkie wywiady z mieszkańcami wsi od przedszkolaków po emerytów. Artystyczną ozdobą uroczystości był występ chóru ProForma pod kierunkiem Marcina Wawruka, który zaśpiewał a capella kilka utworów po polski, angielsku a nawet w suahili.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda, główny organizator obchodów,  zapowiada już kolejne wydarzenia jubileuszowe: plener malarski dla młodzieży z Liceum Plastycznego w Olsztynie w maju, festyn jubileuszowy 28 czerwca, Warmińskie Święto Plonów 31 sierpnia.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 15

Wyszukiwanie

Urząd Gminy czynny

poniedziałek 7.30-17.00
wtorek - czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.00

Bank

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Filia w Purdzie
Purda 71B, 11-030 Purda
tel.: (089) 512 04 00; 512 24 80
fax: (089) 512 09 09

purda@bsszczytno.pl

www.bsszczytno.pl

Bank czynny:

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Kasa 7.45-15.00

AMW